• Intro19 1

På gång

Vi gläds åt fortsatta förtroenden och nya uppdrag! Här kan du läsa lite om några olika möten och kongresser som vi arbetar med just nu. Vill du ha referenser från någon av våra uppdragsgivare kontakta oss gärna

2021

 • SNQ (Svenskt Neonatalt kvalitetsregister DIGITALT
 • Nätverksmöte inom fästingforskning DIGITALT
 • Regiondagar i enodokrinologi, Västervik, cirka 50 deltagare
 • Vårmöte i perinatologi, cirka 100 personer, DIGITALT
 • Familjecentralskonferensen,  cirka 1000 deltagare DIGITALT
 • Arbetsterapiforum, 1900 deltagare DIGITALT
 • SYED,  ST-läkautbildning, cirka 50 personer, Lund
 • ISRHML internationell konferens, DIGITALT250 deltagare
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt höstmöte 2200 personer DIGITALT
 • Perinatalmötet, cirka 100 personer, Stockholm
 • State of the Art - Covid 19 cirka 1000 personer - digitalt.

2022

 • Svensk barneurologisk förening, Stockholm, cirka 200 deltagare
 • SNQ (Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, cirka 150 deltagare, Stockholm.
 • NordTick, Fevik, Norge, 100-200 deltagare 
 • Sveriges kyrkokamerala förening, 150 deltagare, Kalmar
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Stockholm, 500  - 700 deltagare
 • SNÄFF, Svenska nätverket för fästingforskare, ort ej fastställd, cirka 70 deltagare
 • SYED,  ST-läkautbildning, cirka 50 personer, Uppsala
 • Familjecentralskonferensen,  cirka 1000 deltagare Malmö
 • Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare

2023

 • NordTick, Danmark, ort ej fastställd.
 • BUS-dagarna cirka 350 personer, ort ej offentliggjord
 • Familjecentralskonferensen,  cirka 1000 deltagare, ort ej offentliggjord
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, cirka 5-700 personer. Ort ej offentliggjord.