På gång

Vi gläds åt fortsatta förtroenden och nya uppdrag! Här kan du läsa lite om några olika möten och kongresser som vi arbetar med just nu. Vill du ha referenser från någon av våra uppdragsgivare kontakta oss gärna

 2022

 • Svensk barneurologisk förening, Stockholm, digitalt möte
 • SNQ (Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, digitalt möte
 • BUS-dagarna, 350 deltagare, Stockholm
 • NordTick, Fevik, Norge, 100-200 deltagare 
 • Sveriges kyrkokamerala förening, 150 deltagare, Kalmar
 • POCUS, internationell forskarutbildning, 100 personer, Göteborg
 • Sparbankernas Riksförbund, Båstad, 180 deltagare
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Stockholm, 800 deltagare
 • Familjecentralskonferensen, 1150 deltagare, Malmö
 • SYED,  ST-läkautbildning, cirka 50 personer, Uppsala
 • Ledarskapsutbildning, cirka 50 personer, Söderköping
 • Regiondagar i endokrinologi, Linköping cirka 50 deltagare
 • Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare

2023

 • Svensk barneurologisk förening, Stockholm, cirka 150 personer
 • SAMS Workshop Linköping, cirka 150 personer
 • SNQ (Svenskt Neonatalt kvalitetsregister), Stockholm-Arlanda
 • SNÄFF, Svenska nätverket för fästingforskare, Lund, cirka 70 deltagare
 • Arbetsterapiforum, cirka 1000 personer, digitalt
 • BUS-dagarna cirka 350 personer, Eskilstuna
 • Vårmöte i perinatologi, 200 personer, Göteborg
 • Sveriges Ekokommuner, cirka 100 personer, Västervik
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte, 700 personer, Halmstad
 • Familjecentralskonferensen,  cirka 1000 deltagare, Stockholm
 • Sparbankernas Riksförbund, ort ej offentliggjord, 180 deltagare
 • Sveriges Kyrkokamerala förening, cirka 150 personer. Helsingborg
 • LUFT-konferensen, cirka 350 personer, Linköping
 • Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (NSCMID) 350 personer, Örebro
 • SYED,  ST-läkautbildning, cirka 50 personer, Stockholm
 • Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, cirka 5-700 personer. Halmstad

2024

 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, cirka 5-700 pers, Ort ej offentliggjord
 • Nordtick, cirka 200 personer, Danmark
 • BUS-dagarna, cirka 350 personer. Ort ej offentliggjord
 • Vårmöte i perinatologi, 200 personer, ort ej offentliggjord
 • Familjecentralskonferensen, cirka 1000 personer. Ort ej offentliggjord
 • Sveriges Konsumentvägledare, cirka 150 personer. Ort ej offentliggjord
 • Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare

2025

 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, cirka 5-700 pers, Ort ej offentliggjord
 • BUS-dagarna, cirka 350 personer. Ort ej offentliggjord
 • Familjecentralskonferensen, cirka 1000 personer. Ort ej offentliggjord
 • Sveriges Konsumentvägledare, cirka 150 personer. Ort ej offentliggjord

Commee AB - PCO (Professional Congress Organiser).
Vi hjälper dig skapa en helhet i planeringen av din nästa konferens.

Telefon 0703 - 42 21 38

Commee AB 2022 All rights reserved