• Intro19 1

På gång

Vi gläds åt fortsatta förtroenden och nya uppdrag! Här kan du läsa lite om några olika möten och kongresser som vi arbetar med just nu. Vill du ha referenser från någon av våra uppdragsgivare kontakta oss gärna.

2020

 • Riksföreningen för Ögonsjukvård, utbildningsdag, Stockholm, cirka 100 deltagare
 • SNQ (Svenskt neontalt kvalitetsregister), Arlanda, cirka 150 deltagare
 • BUS dagarna (Sveriges budget och skuldrådgivare)Visby, cirka 350 deltagare
 • SEKOM (Sveriges Ekokommuner), DIGTALT MÖTE
 • Sparbankernas Riksförbund, Göteborg, cirka 200 deltagare
 • SYED, (Sveriges yngre endokrinologer och diabetologer)DIGTIALT MÖTE
 • Perintaldagarna, Stockholm DIGITALT MÖTE

2021

 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Uppsala, 500  - 700 deltagare
 • Regiondagar i enodokrinologi, Västervik, cirka 50 deltagare
 • Familjecentralskonferensen, Malmö cirka 1000 deltagare
 • NordTick, Landskrona, 100-200 deltagare
 • Arbetsterapiforum, Stockholm, 1000 deltagare
 • Sparbankernas Riksförbund, ort ej fastställd, cirka 200 deltagare
 • Sveriges kyrkokamerala förening, 150 deltagare, Kalmar
 • ISRHML internationell konferens, Stockholm 250 deltagare
 • BUS dagarna, cirka 350 deltagare. Ort ej fastställd.

2022

 • Svensk barneurologisk förening, Stockholm, cirka 200 deltagare
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Ort ej fastställd 500  - 700 deltagare
 • SNÄFF, Svenska nätverket för fästingforskare, ort ej fastställd, cirka 70 deltagare
 • Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare

2023

 • NordTick, ort ej fastställd