• Intro19 1

Vad har vi gjort

Sedan 2014 har vi genomfört nästan 60 konferenser och möten i varierande storlek och på olika platser runtom i Skandinavien. Våra uppdragsgivare skiljer sig åt men med det gemensamma att man vill ha professionellt stöd för att kunna ägna sig åt mötets syfte och mål.

Till stor del hittar du oss i den medicinska världen där vi samarbetar med flera intresseföreningar. Utanför den sfären arbetar vi åt yrkesföreningar inom olika sektorer i samhället, bankväsende och en hel del annat. De allra flesta av våra uppdragsgivare är återkommande, vilket vi ser som ett stort förtroende.


Här kan du se ett litet urval av de olika möten vi haft förtroendet att få vara med och genomföra. 

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte 2019

Den här konferensen arrangeras årligen på olika platser i Sverige och samlar cirka 650 deltagare samt ett 55-tal utställare inom infektionsmedicin och mikrobiologi. I nära samverkan med de fem vetenskapliga föreningarna samt den lokala arrangörsgruppen i på Länssjukhuset Ryhov Jönköping fick vi förtroendet att bistå med praktisk projektledning, adminstration samt rådgivning och support till deltagare, sponsorer och föreläsare. Samarbetet fortsätter under 2020 när mötet arrangeras i Uppsala.

Sveriges Ekokommuner 2019, Helsinborg

På uppdrag av föreningen sköter vi alla praktiska detaljer omkring registering, information till deltagare, förhandsbokning av hotell och konferensanläggning. Mötet samlar cirka 150 deltagare från hela landet.

Arbetsterapiforum 2019

Det här är en av de största yrkeskonferenserna i Sverige som samlar strax under 1000 deltagare. Vi hade förtroendet att sköta anmälan, ekonomi och ankomstregistring på plats i Stockholm i april 2019.

Föreningen för familjecentralers främjande 2018, Linköping

Vårt uppdrag var att sköta stor del av den praktiska projektledningen, ekonomi, hotellbokningar anmälan och registering samt skapa en bra digital kommunikation för de dryga 1000 deltagarna som besökte Linköping. För att lösa detta byggdes en bra och tydlig hemsida samt en mobilwebb som distribuerades till samliga deltagare och var mycket uppskattad.

Nordtick 2018 , Mariehamn

Konferensen samlade cirka 160 personer från 15 olika länder omkring forskning på fästingburna sjukdomar . Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, abstracts ekonomi, support till arrangör samt praktisk projektedning.

Perintataldagarna 2018, Stockholm

Konferensen genomförs av Svenska Neonatalföreningen och vi har uppdrag att sköta anmälan, ekonomi registrering samt all kontakt med mötets olika sponsorer. Mötet genomförs i Stockholm och samlar strax under 200 deltagare.

Sparbankernas Riksförbud 2018, Stockholm

Uppdraget var enkelt formulerat; hjälp oss skapa en papperslös stämma. Sagt och gjort;  all information levererades digitalt till deltagarna via en mobil hemsida. Självklart skötte vi även anmälan och hotellhanteringen.

Welcoming Refugees 2107

Konferensen samlade cirka 200 personer från hela 18 olika länder och arrangerades av Norrköpings kommun i  februari 2017. Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, ekonomi, support till arbetsgrupp samt praktisk projektedning.

Vårmöte i Perinatologi, 2017, Umeå

På denna kongress som samlar cirka 250 deltagare samt 18 sponsorer har vi ett övergripande ansvar för ekonomi, deltagarregistering hantering av sponsorer samt praktisk projektledning.

Endokrindagarna, 2015 Linköping

Vi hade ett övergripande ansvar för såväl praktisk projektledning som all administration av mötet. Vi bistod även med abstractbok, posterhantering och det sociala programmet. Konferensen samlade nästan 200 personer och 17 utställare.

Drogfokus 2014 Norrköping

Konferensen samlde cirka 1000 deltagare samt hela 80 utställare under några intensiva dagar. Vårt uppdrag var att säkerställa en väl fungerande digital anmälan samt all ekonomi, fakturering, utställning och rådgivning.

På plats såg vi till att att registeringen fungerade smidigt och fanns som support till arrangören under hela mötet.