Skip to main content

Vad har vi gjort

Sedan 2014 har vi genomfört nästan 100 konferenser och möten i varierande storlek och på olika platser runtom i Skandinavien. Våra uppdragsgivare skiljer sig åt men med det gemensamma att man vill ha professionellt stöd för att kunna ägna sig åt mötets syfte och mål.

Till stor del hittar du oss i den medicinska världen där vi samarbetar med flera intresseföreningar. Utanför den sfären arbetar vi åt yrkesföreningar inom olika sektorer i samhället, bankväsende och en hel del annat. De allra flesta av våra uppdragsgivare är återkommande, vilket vi ser som ett stort förtroende.

Här kan du se ett litet urval av de olika möten vi haft förtroendet att få vara med och genomföra. 

Familjecentralskonferensen 2023 Stockholm

Vi ansvarar för projektedning, koordinering och praktiska frågor t ex hotellbokningar, ekonomi och administraton av konferensen som samlar 1150 personer i två dagar.

Svenskt Neonatalt kvalitetsregister 2023 Arlanda

För femte året i rad har vi haft förtroendet att vara med och arrangera SNQs användardagar. I år arrangerades mötet digitalt och samlade cirka 150 personer. 

Vårt uppdrag var att säkerställa en välfungerande adminstration av mötet vilket innebär ansvar för anmälan, utvärdering. information till deltagare m m.

Infektionsveckan/Mikrobiologisk vårmöte 2023 Halmstad

Konferensen samlar cirka 750 deltagar från hela landet, samt 47 utställande företag. 

Årets konferens genomfördes som en hybrid med digitala sändningar och fysiska föreläsningar. Vårt uppdrag var att övergripande koordinera hela konferensen, ansvara för adminstration och praktiska frågor.

Nordtick 2022, Fevik, Norge

Nordtick  är ett nordeuropeiskt forskningsnätverk som inrikar sig på fästingburna sjukdomar och samlar såväl läkare som mikrobiologer, ekologer och veterinärer från ungefär 15 länder i Europa.

Att koordinera ett internationellt möte ställer krav på hantering av ekonomi och logistik för att skapa en bra och smidig upplevelser för alla involverade delgtagare. Mötet genomfördes i Fevik som ligger utanför Kristiansand i södra Norge. 

BUS-dagarna 2023, Eskilstuna

Det här var det första stora fysiska mötet efter pandemin med föreningen Sveriges Budget och skuldrådgivare som samlade cirka 350 personer. Vi ansvarade för den praktiska projektledningen samt anmälan, ekonomhanteringen och mycket annat.

Infektionsveckan/Mikrobiologisk vårmöte 2022 Stockholm

Konferensen samlar cirka 750 deltagar från hela landet, samt 47 utställande företag. 

Årets konferens genomfördes som en hybrid med digitala sändningar och fysiska föreläsningar. Vårt uppdrag var att övergripande koordinera hela konferensen, ansvara för adminstration och praktiska frågor.

ISRHML 2021 - digital konferens

ISRHML 2021 producerades i år i Umeå. 400 deltagare från 38 länder, nästan 70 medverkande, en nobelpristagare, 125 vetenskapliga bidrag och 8 internationella stora partners ska samverka på samma konferens. En utmanande och oerhört spännande logistik där vi är stolta över att fått förtroendet att hålla i trådarna.

Arbetsterapiforum 2021 digitalt möte

16-17 mars arrangerade Sveriges Arbetsterapeuter årets Arbetsterapiforum. Till mötet var 1 900 deltagre anmälda och hela konfernsen genomfördes digitalt under två dagar.

Programmet bestod av föreläsningar och hälsningar bl a från HKH Prins Daniel och socialminister Lena Hallengren.Totalt sett medverkade cirka 60 personer under de här två dagarna. 
Vårt uppdrag var att ansvara för anmälan, registrering samt fakturering av deltagaravgifter, teknisk support och koordinering sändningstekniken i konferensen.

Perinataldagarna 2023, Stockholm

Svenska perinatalföreningen arrangerar årligen en fortbildningsdag för läkare inom neonatologi och obstetrik. Tidigare har detta möte arrangerats i Stockholm men på grund av Covid-19 pandemin genomfördes mötet digitalt under 2020.
Vårt uppdrag var att ha ett helhetsansvar för registrering, sändning av konferensen och att bygga en mötesapp för interaktion och information.

 

Sparbankernas Riksförbud 2022, Båstad

Uppdraget var enkelt formulerat; hjälp oss skapa en papperslös stämma. Sagt och gjort;  all information levererades digitalt till deltagarna via en mobil hemsida. Självklart skötte vi även anmälan och hotellhanteringen.

Vi har även haft förtroendet att få bistå under stämmorna 2017 i Linköping samt 2018 i Stockholm.

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte 2021, digital

Den här konferensen arrangeras årligen på olika platser i Sverige och samlar cirka 650 deltagare samt ett 55-tal utställare inom infektionsmedicin och mikrobiologi. I nära samverkan med de fem vetenskapliga föreningarna samt den lokala arrangörsgruppen i på Länssjukhuset Ryhov Jönköping fick vi förtroendet att bistå med praktisk projektledning, adminstration samt rådgivning och support till deltagare, sponsorer och föreläsare. Samarbetet fortsätter under 2020 när mötet arrangeras i Uppsala.

Arbetsterapiforum 2019

Det här är en av de största yrkeskonferenserna i Sverige som samlar strax under 1000 deltagare. Vi hade förtroendet att sköta anmälan, ekonomi och ankomstregistring på plats i Stockholm i april 2019.

Föreningen för familjecentralers främjande 2018, Linköping

Vårt uppdrag var att sköta stor del av den praktiska projektledningen, ekonomi, hotellbokningar anmälan och registering samt skapa en bra digital kommunikation för de dryga 1000 deltagarna som besökte Linköping. För att lösa detta byggdes en bra och tydlig hemsida samt en mobilwebb som distribuerades till samliga deltagare och var mycket uppskattad.

Nordtick 2018 , Mariehamn

Konferensen samlade cirka 160 personer från 15 olika länder omkring forskning på fästingburna sjukdomar . Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, abstracts ekonomi, support till arrangör samt praktisk projektedning.

Welcoming Refugees 2017

Konferensen samlade cirka 200 personer från hela 18 olika länder och arrangerades av Norrköpings kommun i  februari 2017. Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, ekonomi, support till arbetsgrupp samt praktisk projektedning.

 

Drogfokus 2014 Norrköping

Konferensen samlde cirka 1000 deltagare samt hela 80 utställare under några intensiva dagar. Vårt uppdrag var att säkerställa en väl fungerande digital anmälan samt all ekonomi, fakturering, utställning och rådgivning.

På plats såg vi till att att registeringen fungerade smidigt och fanns som support till arrangören under hela mötet.