Skip to main content

Det här är Commee och vår idé!

Commee AB är en kongressbyrå i Linköping som drivs av Stefan Wengelin, med långt förflutet inom hotell och konferensvärlden. 2014 tog jag min entreprenörsgen på allvar och startade Commee.

Min vision har alltid varit att leverera bästa tänkbara helhet. Det är mig du möter och det är jag som personligen ansvarar för att du blir nöjd. Till min hjälp har jag flera mycket kompetenta samarbetspartners som backar upp och hjälper mig hålla det jag lovar, för ensam är inte stark.

Vad gör en kongressbyrå/PCO?

Commee AB är en PCO (professional congress organizer) I vårt uppdrag ligger att att bistå mötesarrangörer med rådgivning, praktisk support och struktur runt mötets praktiska genomförande. Ska man dela upp det lite grovt, skulle man kunna säga att du sköter mötets innehåll och vi sköter de praktiska detaljerna,

Varför välja commee?

I urvalet av samarbetspartner kan det vara klokt att ställa sig vissa frågor och i ett tidigt skede klargöra sina förväntningar och målsättningar. Helt enkelt hitta de samarbetsformer och den omfatttningen som känns bäst. Här presenterar vi några av de faktorer vi tycker är viktiga:

EN SOLID PARTNER

Commee AB har en god finansiell stabilitet. Inte sällan omsätter en konferens stora belopp, därför är det angeläget att ha en partner med sunda finanser.

VI KAN KONFERENS

Vi erbjuder hög kompetens när det gäller projektledning, ekonomi, onlinebokningar, hantering av sponsorer/utställare, dvs de tjänster som bidrar till att skapa en bra stuktur.

NÄR DU BEHÖVER OSS

Eftersom vi är en liten och flexibel organisation kan vi snabbt anpassa oss och erbjuda hög servicegrad för dig och dina deltagare. Även om klockan slagit fem.

PRISVÄRT

Vi erbjuder en enkel och begriplig arvodessättning med fasta priser/deltagare. Kontoret finns inte på fina gatan. Det ser du på våra arvodesnivåer.

DET ÄR SÄKERT

Alla våra tekniska lösningar håller hög säkerhet. Såväl registering som betalningsfunktioner via kort. Personuppgifter hanterar vi mycket varsamt, helt i enlighet med GDPR.

NÄRPRODUCERAT

I stort sett allt arbete sker inhouse eller tillsammans med noga utvalda partner vilket ger korta och enkla beslutsvägar när något måste förändras. Vilket inte sällan sker.