Skip to main content

DIGITALA MÖTEN

När man arrangerar digitala möten är det mycket att tänka på. Konferenslokalen så som vi är vana att se den, är utbytt mot skärmen på din dator eller telefon. Deltagarna som du brukar se framför dig, finns nu närvarande genom en liten ruta i mötesverktyget. Inför det här uppdraget kan det vara klokt att reflektera över några frågor, t ex:

Går det att skapa någon form av interaktion och i såfall hur ser den ut?

Hur är det med säkerheten på mötet. Kan man säkert veta att bara de som är inbjudna kommer vara där?

Om vi varit vana att ha med en utställning på konferensen, hur kan den se ut ett virtuellt format?

Hur fungerar det med anmälan och deltagaravgift. Vad ska ett digitalt deltagande kosta jämfört med ett fysiskt deltagande?

Ska vi erbjuda möjlighet till play-funktion och vilka krav ställs då?

Genom hela processen kommer vi tryggt att lotsa dig och ditt möte. Tillsammans med väl utvalda partners syr vi ihop en lösning, som du kan ställa samma högra krav på som du är van vid när vi arrangerar fysiska möten. Vi har verktygen och erfarenheten, men framför allt vill vi avdramatisera uppdraget att genomföra din konferens on-line.

Det behöver inte vara så krågligt...