Uppdrag

Vad har vi gjort

Ett urval av våra tidigare uppdrag.

Kongressbyrån i Linköping såg dagens ljus i januari 2014 och har sedan dess genomfört nästan 60 konferenser och möten i varierande storlek och på olika platser runtom i Skandinavien. Våra uppdragsgivare skiljer sig åt men med det gemensamma att man vill ha professionellt stöd för att kunna ägna sig åt mötets syfte och mål.

Till stor del hittar du oss i den medicinska världen där vi samarbetar med olika intresseföreningar Utanför den sfären arbetar vi åt yrkesföreningar inom olika sektorer i samhället, bankväsende och en hel del annat. De allra flesta av våra uppdragsgivare är återkommande, vilket vi ser som ett stort förtroende.

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte 2019


Den här konferensen arrangeras årligen på olika platser i Sverige och samlar cirka 650 deltagare samt ett 55-tal utställare inom infektionsmedicin och mikrobiologi. I nära samverkan med de fem vetenskapliga föreningarna samt den lokala arrangörsgruppen i på Länssjukhuset Ryhov Jönköping fick vi förtroendet att bistå med praktisk projektledning, adminstration samt rådgivning och support till deltagare, sponsorer och föreläsare. Samarbetet fortsätter under 2020 när mötet arrangeras i Uppsala

Sveriges Ekokommuner 2019, Helsinborg

 

På uppdrag av föreningen sköter vi alla praktiska detaljer omkring registering, information till deltagare, förhandsbokning av hotell och konferensanläggning. Mötet samlar cirka 150 deltagare från hela landet..

 

Arbetsterapiforum 2019


Det här är en av de största yrkeskonferenserna i Sverige som samlar strax under 1000 deltagare. Vi hade förtroendet att sköta anmälan, ekonomi och ankomstregistring på plats i Stockholm i april 2019.

Föreningen för familjecentralers främjande 2018, Linköping


Vårt uppdrag var att sköta stor del av den praktiska projektledningen, ekonomi, hotellbokningar anmälan och registering samt skapa en bra digital kommunikation för de dryga 1000 deltagarna som besökte Linköping. För att lösa detta byggdes en bra och tydlig hemsida samt en mobilwebb som distribuerades till samliga deltagare och var mycket uppskattad.

Nordtick 2018 , Mariehamn


Konferensen samlade cirka 160 personer från 15 olika länder omkring forskning på fästingburna sjukdomar . Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, abstracts ekonomi, support till arrangör samt praktisk projektedning.

Perintataldagarna 2018, Stockholm 

 

Konferensen genomförs av Svenska Neonatalföreningen och vi har uppdrag att sköta anmälan, ekonomi registrering samt all kontakt med mötets olika sponsorer. Mötet genomförs i Stockholm och samlar strax under 200 deltagare

Sparbankernas Riksförbud 2018, Stockholm

 

Uppdraget var enkelt formulerat; hjälp oss skapa en papperslös stämma. Sagt och gjort;  all information levererades digitalt till deltagarna via en mobil hemsida. Självklart skötte vi även anmälan och hotellhanteringen.

Endokrindagarna, 2015 Linköping

 

Vi hade ett övergripande ansvar för såväl praktisk projektledning som all administration av mötet. Vi bistod även med abstractbok, posterhantering och det sociala programmet.. Konferensen samlade nästan 200 personer och 17 utställare

Welcoming Refugees 2107


Konferensen samlade cirka 200 personer från hela 18 olika länder och arrangerades av Norrköpings kommun i  februari 2017. Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, ekonomi, support till arbetsgrupp samt praktisk projektedning.

 

Drogfokus 2014 Norrköping

 

Konferensen samlde cirka 1000 deltagare samt hela 80 utställare under några intensiva dagar. Vårt uppdrag var att säkerställa en väl fungerande digital anmälan samt all ekonomi, fakturering, utställning och rådgivning.

 

På plats såg vi till att att registeringen fungerade smidigt och fanns som support till arrangören under hela mötet.

Vårmöte i Perinatologi, 2017, Umeå


På denna kongress som samlar cirka 250 deltagare samt 18 sponsorer har vi ett övergripande ansvar för ekonomi, deltagarregistering hantering av sponsorer samt praktisk projektledning

På gång i Commees värld

Vi gläds åt fortsatta förtroenden och nya uppdrag! Här kan du läsa lite om några olika möten och kongresser som vi arbetar med just nu. Vill du veta mer om någon specifik konferens kontakta oss eller besökt mötets hemsida som finns länkad nedan.

 

2019

Sveriges kyrkokamerala förening, Luleå 150 deltagare

SNÄFF, Svenska nätverket för fästingforskare, Ystad, cirka 70 deltagare

SEKOM - Sveriges Ekokommuner, Helsingborg, cirka 150 deltagare

SNQ (Svenskt neontalt kvalitetsregister), Arlanda, cirka 150 deltagare

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Jönköping cirka 600-700 deltagare

SYED, Linköping, cirka 75 deltagare

Regiondagari endokrinologi, Linköping, cirka 50 personer

Arbetsterapiforum, Stockholm, 900-1000 deltagare

North Tick, internationellt forskarmöte, Göteborg, cirka 50 personer

BUS dagarna, Uppsala, 350 deltagare

2020

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Uppsala 500  - 700 deltagare

Familjecentralskonferensen, Malmö 800-1000 deltagare

SNQ (Svenskt neontalt kvalitetsregister), Arlanda, cirka 150 deltagare

BUS dagarna, Visby, cirka 350 deltagare

SEKOM - Sveriges Ekokommuner, Sundsvall, cirka 150 deltagare

Sparbankernas Riksförbund, Göteborg, cirka 200 deltagare

Sveriges kyrkokamerala förening, Kalmar 150 deltagare

SYED, Göteborg, cirka 75 deltagare
ISRHML internationell konferens, Stockholm 250 deltagare

Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare

2021

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Stockholm 500  - 700 deltagare

Sveriges kyrkokamerala förening, 150 deltagare, Ort ej fastställd.

BUS dagarna, cirka 350 deltagare. Ort ej fastställd.


2021

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Ort ej fastställd 500  - 700 deltagare

SNÄFF, Svenska nätverket för fästingforskare, ort ej fastställd, cirka 70 deltagare

2023

NordTick, ort ej fastställd 

Commmee AB 2019 All rights reserved