Uppdrag

Vad har vi gjort

Ett urval av våra tidigare uppdrag.

Kongressbyrån i Linköping såg dagens ljus i januari 2014 och har sedan dess genomfört nästan 60 konferenser och möten i varierande storlek och på olika platser runtom i Skandinavien. Våra uppdragsgivare skiljer sig åt men med det gemensamma att man vill ha professionellt stöd för att kunna ägna sig åt mötets syfte och mål.

Svensk Förening för Klinisk Simulering 2017

 

Tillsammans med föreningen har vi skött det praktiska genomförandet av mötet som samlar total 18 utställare och nästan 200 personer

Vårt uppdrag har varit att sköta anmälan, hotellbokningar, praktisk projektledning samt kontakt med sponsorerna,

Nordtick 2018 , Mariehamn

 

Konferensen samlade cirka 160 personer från 15 olika länder omkring forskning på fästingburna sjukdomar . Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, abstracts ekonomi, support till arrangör samt praktisk projektedning.

Perintataldagarna 2017

 

Konferensen genomförs av Svenska Neonatalföreningen och vi har uppdrag att sköta anmälan, ekonomi registrering samt all kontakt med mötets olika sponsorer. Mötet genomförs i Stockholm och samlar strax under 200 deltagare

Sveriges Ekokommuner 2017

 

På uppdrag av föreningen sköter vi alla praktiska detaljer omkring registering, information till deltagare, förhandsbokning av hotell och konferensanläggning. Mötet samlar cirka 150 deltagare från hela landet..

 

Till stor del hittar du oss i den medicinska världen där vi samarbetar med olika intresseföreningar Utanför den sfären arbetar vi även åt yrkesföreningar inom olika sektorer i samhället, bankväsende och en hel del annat. De allra flesta av våra uppdragsgivare är återkommande, vilket vi ser som ett stort förtroende.

Welcoming Refugees 2107

 

Konferensen samlade cirka 200 personer från hela 18 olika länder och arrangerades av Norrköpings kommun i februari 2017. Arbetsspråket var engelska och vi ansvarade för deltagarregistering, ekonomi, support till arbetsgrupp samt praktisk projektedning.

Vårmöte i Perinatologi, 2017, Umeå

 

På denna kongress som samlar cirka 250 deltagare samt 18 sponsorer har vi ett övergripande ansvar för ekonomi, deltagarregistering hantering av sponsorer samt praktisk projektledning

Sparbankernas Riksförbud 2018, Stockholm

 

Uppdraget var enkelt formulerat; hjälp oss skapa en papperslös stämma. Sagt och gjort, all information levererades digitalt till deltagarna via en mobil hemsida. Självklart skötte vi även anmälan och hotellhanteringen.

Tillsammans med Föreningen för familjecentralers främjande genomförde vi årrskonferensen 2018 i Linköping.

Vårt uppdrag var att sköta stor del av den praktiska projektledningen, ekonimi, hotellbokningar anmälan och registering samt skapa en bra digital kommunikation med de drygt 1000 deltagarna som besökte Linköping. För att lösa detta byggdes en bra och tydlig hemsida samt en mobilwebb som distribuerades till samliga deltagare och var mycket uppskattad.

Endokrindagarna, 2015 Linköping

 

Vi hade ett övergripande ansvar för såväl praktisk projektledning som all administration av mötet. Vi bistod även med abstractbok och posterhanteringen och det sociala programmet.. Konferensen samlade nästan 200 personer och 17 utställare

 

Drogfokus 2014 Norrköping

 

Konferensen samlde cirka 1000 deltagare samt hela 80 utställar under några intensiva dagar. vårt uppdrag var att säkerställa en väl fungerande digital anmälan samt all ekonomi, fakturering, utställning och rådgivning.

 

På plats såg vi till att att registeringen fungerade smidigt och fanns som support till arrangören.

På gång i Commees värld

2018

Familjecentralskonferens i Linköping, 1000 - 1200 deltagare. Mötets hemsida>>

Perinatalveckan i Stockholm cirka 200 deltagare

Svensk stuteriveterinärförenings höstmöte, cirka 100 deltagare

SYED, Örebro cirka 75 deltagare

 

2019

Sveriges kyrkokamerala förening, Luleå 150 deltagare

SNÄFF, Svenska nätverket för fästingforskare, Ystad, cirka 80 deltagare

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte cirka 6-700 deltagare

SYED, Linköping, cirka 75 deltagare

AT- Forum, Stockholm, 600-800 deltagare

BUS dagarna 300-350 deltagare

2020

Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Uppsala 500 - 700 deltagare

Familjecentralskonferensen, Malmö 800-1000 deltagare

Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare

 

Vi gläds åt fortsatta förtroenden och nya uppdrag! Här kan du läsa lite om några olika möten och kongresser som vi arbetar med just nu. Vill du veta mer om någon specifik konferens kontakta oss eller besökt mötets hemsida som finns länkad nedan.

 

 

Commmee AB 2017 All rights reserved